Nợ khó đòi là gì? cách xử lí nợ khó đòi

Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin về nợ khó đòi hay còn gọi là nợ xấu, bản chất và những ảnh hưởng xung quanh đến khoản nợ khó đòi này:

Nợ khó đòi là gì? 

Nợ khó đòi hay nợ xấu (bad debt) là thuật ngữ kế toán dùng để chỉ số tiền khách hàng nợ một công ty, nhưng không có khả năng thanh toán, chẳng hạn khi khách hàng mất khả năng thanh toán. Những khoản nợ khó đòi đó được khấu trừ vào lợi nhuận của công ty và coi là một khoản chi phí kinh doanh.

Bản chất của nợ khó đòi hay nợ xấu là một khoản tiền cho vay mà chủ nợ xác định không thể thu hồi lại được và bị xóa sổ khỏi danh sách các khoản nợ phải thu của chủ nợ. Đối với các ngân hàng, nợ xấu tức là các khoản tiền cho khách hàng vay, thường là các doanh nghiệp, mà không thể thu hồi lại được do doanh nghiệp đó làm ăn thua lỗ hoặc phá sản,…. Nhìn chung, một doanh nghiệp luôn phải ước tính trước những khoản nợ xấu trong chu kỳ kinh doanh hiện tại dựa vào những số liệu nợ xấu ở kì trước.

Cách xử lí nợ khó đòi

Luật phá sản áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Như vậy, đối với các khoản nợ quá 3 tháng mà doanh nghiệp không thanh toán thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với con nợ.

Trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, doanh nghiệp sẽ được giám sát chặt chẽ bởi Tòa án, quản tài viên, chủ nợ nên sẽ tránh được tình trạng tẩu tán hoặc thất thoát tài sản và làm yên yâm chủ nợ. Thẩm phán được áp dụng cac biện pháp phong tỏa tài sản, kiểm toán doanh nghiệp, áp dụng các biện pháp cấm người đại điện pháp luật đi khởi nơi cư trú, các biện pháp hành chính hoặc đề nghị khởi tố nếu vi phạm hình sự và nhiều thẩm quyền khác trong quá trình thụ lý vụ án phá sản.

Rõ ràng, nếu doanh nghiệp đang hoạt động bình thường sẽ không muốn nhân viên, khách hàng mình biết doanh nghiệp mình đang phá sản, cũng như bị giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của mình (thậm chí Tòa án có thể thay người đại diện pháp luật nếu phát hiện người đại diện pháp luật không khả năng điêu ành hoặc có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 48 Luật phá sản) nên khả năng trả nợ là rất cao.

Như vậy với bài viết này hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thêm những thông tin về nợ xấu và hiểu thêm những kinh nghiệm về việc giải quyết nợ xấu.