Nhà tái định cư là gì? Nhà ở tái định cư có được tách bán không?

Nhà tái định cư cũng luôn là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm, với những câu hỏi thắc mắc như nhà tái định cư có thể tách bán được không? nhà tái định cư là gì?….đang được rất nhiều các bạn quan tâm và cũng là nội dung chính của bài chia sẻ này.

Như vậy,

Nhà tái định cư là gì?

Tái định cư là chính sách ổn định, bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất theo quy định. Khi chủ sở hữu đất, nhà, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi sẽ được nhà nước đền bù, bồi thường và hỗ trợ tái định cư theo mức quy định hợp lý hoặc cấp nhà xây sẵn có thể là nhà tái định cư chung cư hoặc tái định cư liền kề mặt đất giúp ổn định lại cuộc sống.

Nhà ở tái định cư có được tách bán không?

Theo quy định của pháp luật, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ Điều 106, Điều 127 Luật Đất đai năm 2003, bên chuyển nhượng muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau: a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; b) Đất không có tranh chấp; c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì “đối với những khu vực đã có qui hoạch chung; qui hoạch chi tiết xây dựng và đã có điều lệ quản lý qui hoạch, trong đó xác định rõ loại nhà ở, thì việc tách thửa tuân theo điều lệ và qui hoạch đã được duyệt”. Do lô đất trên thuộc dự án tái định cư đã được phân lô theo qui hoạch được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên không thể thực hiện tách thửa và chuyển nhượng một phần diện tích.

Nếu UBND cấp xã chứng nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng như đã nêu ở trên thì cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất vẫn sẽ không tiến hành cấp Giấy chứng nhận cho ông/bà nếu phát hiện quyền sử dụng đất không đủ điều kiện chuyển nhượng.

với bài viết này chắc chắn sẽ giúp các bạn hiểu rõ về nhà tái định cư và tất cả những qui định về nhà ở tái định cư các bạn nhé.