Lịch cúp điện ở Bến Tre chi tiết từng khu vực mới nhất

Với mục tiêu “an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng” trong năm 2019 tỉnh Bến Tre đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện rất chi tiết từ tối ưu nguồn điện, lưới điện, và kết quả thực hiện cũng rất thành công khi đạt được các kết quả như đáp ứng được nhu cầu điện cho sản xuất sinh hoạt của bà con toàn tỉnh. Tuy nhiên điện vẫn chưa đến được với một số khu vực vùng sâu và rất nhiều nơi chưa có điện để sử dụng. Năm 2020 này tỉnh quyết tâm phủ hoàn toàn mạng lưới điện khắp các ngõ ngách trên toàn tỉnh. Để làm điều đó cần một vài địa phương hy sinh ngắt điện trong một thời gian ngắn.

Xem ngay lịch cúp điện Bến Tre chi tiết từng khu vực mới nhất.

Xem thêm :

Lịch cúp điện Bình Thuận chính thức ngày 10/01 đến 31/01

Lịch cúp điện từ ngày 10/01/2020 đến 31/01/2020

Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do
Ngày: Thứ Sáu 10/01/2020
Bình Đại 13h30 – 16h30 Ấp Rạch Gừa xã Phú Long – Huyện Bình Đại – Thay MBA 25kVA hết hạn thuê trụ 13/1 NR 3P Rạch Gừa (chuyển nhượng MBA mới cho KH) -Thay dây từ trụ 13 đến 13/1 NR 3P Rạch Gừa
Châu Thành 08h00 – 11h00 Ấp 5–6A xã An Khánh -Kéo dây qua lưới trung thế từ trụ 480BTre/41/80/17P-480BTre/41/80/18P NR phải An Khánh
Giồng Trôm 08h00 – 17h00 -Khu Phố 3 Thị Trấn, ấp 2 – 7 xã Bình Hòa -Di dời trụ hạ thế 9a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 477GTROM/326A/35 và phát quang hành lang lưới trung – hạ thế từ trụ trung thế 477GTROM/326A/03 đến trụ 477GTROM/326A/35 nhánh rẽ ấp 2 – 7 Bình Hòa và các nhánh rẽ đấu vào
-Ấp 9 xã Hưng Lễ -Thay dây pha hiện hữu bằng dây ACX 50mm2 từ trụ 01 đến trụ 06 nhánh rẽ ấp 8 Cống Cầu Sập
08h30 – 17h00 -Ấp 1 – 2 xã Bình Thành, ấp Tân Bình xã Tân Thanh -Thay trụ trung thế 06 và dời cách vị trí hiện hữu 8m hướng về trụ 07 và phát quang hành lang lưới trung – hạ thế từ trụ 02 đến trụ 59/5 nhánh rẽ Bình Lợi
Ba Tri 07h30 – 09h30 -Ấp An Hòa xã An Bình Tây- huyện Ba Tri. -Cân pha, bảo trì trạm, phát quang lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 24/1 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.
08h00 – 09h30 Ấp An Hòa xã An Bình Tây-huyện Ba Tri. -Dời điện kế trạm xuống thấp trạm công cộng trạm 37.5kVA trụ 2/1 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.(01 điện kế+lắp thùng mới)
08h00 – 17h00 Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp-huyện Ba Tri. -Kéo dây, cắt lưới sang tải trạm 50VA trụ 109/16 qua trạm 2×37,5kVA trụ 109/3 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.
Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp-huyện Ba Tri. -Kéo dây, cắt lưới sang tải trạm 50VA trụ 109/16 qua trạm 2×37,5kVA trụ 109/3 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.
09h30 – 11h30 -Ấp An Hòa xã An Bình Tây- huyện Ba Tri. -Cân pha, bảo trì trạm, phát quang lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 28/3 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.
13h00 – 15h00 -Ấp An Thuận xã An Bình Tây- huyện Ba Tri. -Cân pha, bảo trì trạm, phát quang lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 44/1 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.
13h30 – 16h00 Ấp 5 xã An Đức-huyện Ba Tri. -Dời điện kế trạm xuống thấp trạm công cộng trạm 3×37.5kVA trụ 51/1 NR NR Ba Tri-An Đức. (01 điện kế+lắp thùng mới)
15h00 – 17h00 -Ấp An Thuận xã An Bình Tây- huyện Ba Tri. -Cân pha, bảo trì trạm, phát quang lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 68/1 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.
Chợ Lách 08h00 – 11h30 – Ấp Trung Hiệp – Thanh Trung -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 19 NR Trung Hiệp xử lý quá tải trạm 37,5kVA trụ 26 NR Trung Hiệp
13h00 – 17h00 – Ấp Phú Hòa xã Hưng Khánh Trung B -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 7T NR Thanh Trung xử lý quá tải trạm 37,5kVA trụ 5T NR Thanh Trung
Mỏ Cày Bắc 08h00 – 11h00 ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình -Cắt lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 154/1 tuyến Tân Phú – Ba Vát
Mỏ Cày Nam 13h00 – 17h00 Ấp Tân Phú 1 xã Phước Hiệp -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 05, cắt lưới hạ thế trạm trụ 10 NR Ấp 6
Thạnh Phú 07h40 – 17h00 Ấp Vĩnh xã Đại Điền, ấp Phú Lợi xã Phú Khánh Phát quang lưới điện hạ áp, tăng cường dây hạ áp từ trụ 50 đến trụ 11c, cắt dừng lưới tại trụ 11c, tăng cường tiếp đất, sang tải, cân pha, tháo chì cá, thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 50 NR Tân Phong – Đại Điền – Phú Khánh
Ngày: Thứ Bảy 11/01/2020
Bình Đại 08h00 – 17h00 Xã Thạnh Trị – Huyện Bình Đại -Di dời trạm 75kVA trụ 66/1 về trụ 65B/2 + trạm 37,5kVA trụ 87/1 về trụ 87/1A tuyến Bình Đại – Đập Ba Lai -Di dời trụ + trạm 37,5kVA trụ 80/1 tuyến Bình Đại – Đập Ba Lai
Ấp Bình Huề 1 – Bình Huề 2 – Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc – Huyện Bình Đại – Thay trụ, thay dây từ trụ 01 đến trụ 56 NR 3P Đại Hòa Lộc Trái
Châu Thành Công ty thức ăn CP Dựng trụ trung thế BTLT 12m đệm lưới, lắp đà, sứ, lắp trạm biến áp 3000kVA tại trụ 15A NR Thức ăn CP
Ba Tri 06h00 – 17h00 -Ấp Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, xã An Hòa Tây, xã Tân Thủy, xã Bảo Thuận, xã An Thủy- huyện Ba Tri Làm chằng, thay dây, đóng tiếp địa hoàn chỉnh lưới đoạn từ trụ 60 đến trụ 76, thu hồi 3FCO trụ 107 NR Ba Tri- Tiệm Tôm.
-Ấp Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, xã An Hòa Tây, xã Tân Thủy, xã Bảo Thuận, xã An Thủy- huyện Ba Tri -Chấp sắt đầu trụ 34 nâng cao đường dây từ trụ 34 qua trụ 34/1 NR Ba Tri Tiệm Tôm. ( cổng chào xã Vĩnh An)
08h00 – 12h00 -KP5 thị trấn Ba Tri-huyện Ba Tri. -Thay TI+dời điện kế trạm ra ngoài tường rào trạm công cộng trạm 250kVA trụ 22/2 NR NR Ba Tri-Tiệm Tôm. (01 điện kế+3TI+lắp thùng mới)
Chợ Lách 08h00 – 17h00 – Ấp Lân Bắc xã Phú Sơn -Lắp mới trạm 50kVA trụ 23 NR Bến Phà Sông Lân xử lý quá tải trạm 2×37,5kVA trụ 24 NR Bến Phà Sông Lân
Mỏ Cày Nam 13h00 – 17h00 Ấp Tân Phú Tây A – Tân Phú Tây B – Tân Quới Đông A – Tân Quới Đông B – Tân Hòa A – Tân Hòa B – Tân Phú Đông A – Tân Phú Đông B –– Tân Quới Tây A – Tân Quới Tây B xã Minh Đức -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 17, cắt lưới hạ thế trạm trụ 18 NR Minh Đức
TP. Bến Tre 08h00 – 17h00 Ấp 1,2A,2B,3, Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh -Dời trụ 474BTre/128/40 tuyến 474 Bến Tre; sang lưới hạ thế, nhổ thu hồi trụ 5b lưới hạ thế trạm 3×37.5kVA 3×37.5kVA T6A Nhơn Thạnh trụ 474BTre/128/46 tuyến 474 Bến Tre(Miễn trừ)
Thạnh Phú 07h30 – 17h00 Ấp An Hội xã An Thuận Phát quang lưới điện hạ áp, tăng cường dây hạ áp từ trụ 24/01 đến trụ 25, từ trụ 25 đến trụ 10a, từ trụ 25 đến trụ 5d, cắt dừng lưới tại trụ 25, 10a, 5d, sang tải, cân pha, tháo chì cá, thuộc lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 24/01 tuyến 477 Thạnh Phú – Khâu Băng
Ngày: Chủ Nhật 12/01/2020
Bình Đại 08h00 – 17h00 Khu NTCN Nguyễn Hoàng Quốc xã Bình Thắng – Huyện Bình Đại -Kéo dây, ép lèo, buột sứ từ trụ 02 đến trụ 23 NR 3P NT ấp 5 Bình Thắng -Sang lưới trung thế từ trụ NR 1P NT Nguyễn Hoàng Quốc sang lưới trung thế 3P NT ấp 5 Bình Thắng
TP. Bến Tre 07h00 – 17h00 Bên phải QL60 từ trạm điện 110kV Bến Tre đến ngã tư Tuần Đậu; Lộ Vành Đai phường Phú Tân -Thay trụ 475-472BTre/24, 475-472BTre/25, 475-472BTre/27, 475BTre/26/01; thu hồi trụ 475-472BTre/26, 475-472BTre/26B; thay dây lưới trung thế từ trụ 475-472BTre/24 đến trụ 475-472BTre/28 tuyến 475-472 Bến Tre(Miễn trừ)
08h00 – 17h00 Ấp 1,3 xã Sơn Đông -Tháo hạ, lắp lại dây nhánh rẽ trung thế tách trục tại trụ 478-479BTre/19; dời trụ 478BTre/19/01; phát quang lưới trung thế từ trụ 478BTre/19/01 đến trụ 478BTre/19/05 tuyến 478 Bến Tre -Nâng cao lưới hạ thế tại trụ 478-479BTre/21 lưới hạ thế trạm 560kVA Trường Trung Cấp Nghề Bến Tre trụ 478BTre/19B/01 tuyến 478 Bến Tre
Ngày: Thứ Hai 13/01/2020
Bình Đại 08h30 – 09h30 Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử, thay TI , thay cáp tín hiệu, tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 26/1 NR 3P Đại Hòa Lộc trái
09h00 – 14h00 Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà xã Thạnh Phước – Huyện Bình Đại -Hoàn chỉnh trạm nâng công suất trạm 50kVA lên 3x50kVA trụ 7/1 NR 3P Thừa Đức (NTCN Vũ Đình Hà)
09h50 – 10h50 Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử, thay TI , thay cáp tín hiệu, tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 22 NR 1P Lộ Giồng Cui
13h00 – 14h00 Ấp 3 xã Thạnh Trị – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử,thay TI, thay cáp tín hiệu , tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 05 NR 1P Đình Đầu Trâu
14h20 – 15h20 Ấp Bình Chiến – Bình Thuận Thị Trấn Bình Đại – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử trạm 50kVA trụ 37/1 Tuyến Bình Đại – Thới Thuận
15h40 – 16h40 Ấp Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử,thay TI, thay cáp tín hiệu , tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trạm 2x15kVA trụ 23 Tuyến Bình Đại – Đập Ba Lai
Châu Thành 08h00 – 17h00 Ấp Tiên Chánh xã Tiên Long, ấp 1 xã An Khánh Nhổ, di dời trụ hạ thế 3b/1, từ trụ hạ thế 3b-8b và từ trụ 11b-15b thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 480BTre/41/54/34/07 NR 1 pha ấp 1 An Khánh
09h30 – 17h00 Ấp Tiên Chánh xã Tiên Long, ấp 1 xã An Khánh Thay MBA 37,5kVA cách điện thấp trụ 478BTre/233/55/42/06, hoán chuyển MBA 15kVA trụ 478BTre/233/55/42/24 và trạm 25kVA trụ 478BTre/233/55/42/22 NR Ngã ba Chùa Phú Luông
Giồng Trôm 08h00 – 17h00 -Ấp 7 xã Hưng Lễ -Lắp mới trạm 37,5kVA và đấu nối lưới hạ thế tại trụ 06 nhánh rẽ ấp 7 Hưng Lễ (lưới hạ thế xây dựng mới)
Ba Tri – Ấp An Qui xã An Ngãi Tây Cấy trạm 25 kVA trụ 43 NR An Qui; cắt lưới hạ thế trạm 25 kVA trụ 47 NR An Qui qua trạm 25 kVA trụ 43 NR An Qui
Chợ Lách 08h00 – 11h30 – Ấp Phú Long xã Hưng Khánh Trung B – Hạ công suất trạm 37,5kVA xuống 25kVA trụ 10 NR Mạch Vòng Thanh Trung
08h00 – 17h00 – Ấp Tân An – An Hòa – Hòa An xã Long Thới, -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 06 NR Phú Sơn Cái Gà xử lý quá tải trạm 37,5kVA trụ 11 NR Phú Sơn Cái Gà -Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA trụ 25 NR Phú Sơn Cái Gà -Nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 42 NR Phú Sơn Cái Gà
– Ấp Phú Long xã Hưng Khánh Trung B -Di dời lưới hạ thế từ trụ 2c đến trụ 6c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 07 NR Phú Long
13h00 – 17h00 – Ấp ấp Hòa 2 xã Vĩnh Hòa -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 04 NR Hòa 2 xử lý quá tải trạm 37,5kVA trụ 07 NR Hòa 2
Mỏ Cày Bắc 08h00 – 10h00 – Ấp Thanh Bình xã Tân Thành Bình -Hạ công suất trạm 37,5kVA xuống 25kVA trụ 11 NR Ấp Thanh Bình
13h00 – 17h00 – Ấp Xóm Cối xã Thạnh Ngãi –Nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 202/1 tuyến Mỏ Cày – Thạnh Ngãi
Thạnh Phú 08h00 – 17h00 Ấp Quí Khương xã Quới Điền Phát quang lưới hạ áp, thay trụ BTLT 7,5m, tăng cường dây AV50, đóng tiếp đất, xóa chì cá lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 27 NR Quí Khương.
Ngày: Thứ Ba 14/01/2020
Bình Đại 08h00 – 17h00 Ấp Lộc Thới xã Lộc Thuận – Huyện Bình Đại -Tăng cường dây trung hòa lưới hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 21 NR 3P Lộc Thuận – Phát quang hàng lang lưới điện hạ thế thuộc trạm 50kVA trụ 21 NR 3P Lộc Thuận
Châu Thành Ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy -Nhổ, di dời trụ hạ thế từ trụ HT1b-HT5b, từ trụ HT4a-HT13a thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 478BTre/201/22 NR Tiên Đông Thượng
Giồng Trôm -Ấp 4 xã Châu Bình -Lắp mới trạm 25kVA trụ 12/13, chuyển lưới hạ thế trạm 15kVA trụ 12/15 sang đấu nối vào trạm 25kVA trụ 12/13, thu hồi trạm 15kVA trụ 12/15 nhánh rẽ ấp 4 Châu Bình
Ba Tri 08h00 – 16h00 – Ấp Bến Vựa xã Vĩnh Hòa huyên Ba Tri Cấy trạm 50 kVA trụ 53/33 NR Vĩnh Hòa; cắt lưới hạ thế trạm (25+37.5)kVA trụ 53/28 qua trạm 50 kVA trụ 53/33 NR Vĩnh Hòa
Chợ Lách 08h00 – 17h00 – Ấp Sơn Phụng xã Sơn Định -Kéo mới dây ABC 3x50mm2 từ trụ 7d đến trụ 8d, sang thùng điện kế khách hàng từ trụ 1d đến trụ 8d thuộc lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 09 NR Lê Văn Nhân
TP. Bến Tre Khu phố 1 phường Phú Tân -Dời trụ hạ thế 6b; dời trụ, dời lưới hạ thế từ trụ 2f đến trụ 7f; dựng trụ hạ thế 1f; căng dây, đấu nối lưới hạ thế tại trụ 475BTre/26/12 thuộc lưới hạ thế trạm 37.5kVA Hữu Định 10B trụ 475BTre/26/13 tuyến 475 Bến Tre(Miễn trừ)
Thạnh Phú 07h40 – 17h00 Ấp Giao Hòa B xã Giao Thạnh Cấy trạm 50kVA trụ 205 tuyến 475 Thạnh Phú – Khâu Băng, xử lý quá tải trạm 50kVA trụ 208 tuyến 475 Thạnh Phú – Khâu Băng
Ấp Giao Hòa – Giao Hòa A – Giao Hòa B xã Giao Thạnh Cấy trạm 3x50kVA trụ 213 tuyến 475 Thạnh Phú – Khâu Băng, xử lý quá tải trạm 3x50kVA trụ 01A NR Dự Án 1000Ha
Ngày: Thứ Tư 15/01/2020
Bình Đại 08h30 – 09h30 Ấp 1 xã Thạnh Phước – Huyện Bình Đại – Thay TI hạ thế trạm 37,5kVA trụ 131/1 Tuyến Bình Đại – Thới Thuận
09h50 – 10h50 Ấp 2 – 3 xã Thạnh Phước – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử,thay TI, thay cáp tín hiệu , tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trạm 2x25kVA trụ 25 NR 1P Bến Thủ
13h00 – 14h00 Ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử, thay TI,thay cáp tín hiệu , tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 11 NR 1P Hốc Hỏa
14h00 – 16h00 Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị – Huyện Bình Đại – Cắt lưới hạ thế từ trụ 16 đến trụ 17 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 42 NR 3P NMNS Trung Thành chuyển sang trạm 37,5kVA trụ 10 NR 1P Chợ Rạch Gừa (đấu nối lưới hạ thế mới kéo) – Đóng tiếp đất lặp lại trụ 10/3, 10/7 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 10 NR 1P Chợ Rạch Gừa
Ấp Rạch Gừa xã Phú Long – Huyện Bình Đại – Cắt lưới hạ thế từ trụ 16 đến trụ 17 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 42 NR 3P NMNS Trung Thành chuyển sang trạm 37,5kVA trụ 10 NR 1P Chợ Rạch Gừa (đấu nối lưới hạ thế mới kéo) – Đóng tiếp đất lặp lại trụ 10/3, 10/7 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 10 NR 1P Chợ Rạch Gừa
14h20 – 15h20 Ấp Thừa Lợi xã Thừa Đức – Huyện Bình Đại -Thay điện kế điện tử, thay TI,thay cáp tín hiệu , tăng cường tiếp địa hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 103 NR 1P Cồn Kẽm – Cồn Nghêu
Châu Thành 08h00 – 17h00 Ấp 2–3–7 xã Tân Thạch, ấp Phú Ngãi–Phước Hòa xã Phú An Hòa, xã Quới Thành, xã Phú Đức, ấp Tiên Phú 1 xã Tiên Long -Bảo trì MBA, thay CB trạm trụ 472BTre/161/03, 472BTre/161/04, 472BTre/161/06, 472BTre/161/10, 472BTre/161/15, 472BTre/161/19, NR 1 pha Tân Thạch
Ấp 2–3–7 xã Tân Thạch, ấp Phú Ngãi–Phước Hòa xã Phú An Hòa, xã Quới Thành, xã Phú Đức, ấp Tiên Phú 1 xã Tiên Long -Bảo trì MBA, thay CB trạm trụ 472BTre/107/44/05, 472BTre/107/44/13, 472BTre/107/44/17/4, 472BTre/107/44/18, 472BTre/107/44/21, 472BTre/107/44/23 NR Chùa Linh Phước và trạm trụ 472BTre/107/44/06/05, 472BTre/107/44/06/07 NR 1 pha Lộ Điệp
Ấp 2–3–7 xã Tân Thạch, ấp Phú Ngãi–Phước Hòa xã Phú An Hòa, xã Quới Thành, xã Phú Đức, ấp Tiên Phú 1 xã Tiên Long -Tháp đà U160-3m trụ TT25, di dời trạm 37,5kVA từ trụ TT25 đến TT25/01, kéo dây trung thế từ trụ TT25-TT25/01, dựng trụ BTLT 14m trụ TT29/01, kéo dây từ trụ TT29-TT29/01, di dời trạm 37,5kVA từ trụ TT29 đến trụ TT29/01 NR Quới Thành – Phú Đức
Ấp 2–3–7 xã Tân Thạch, ấp Phú Ngãi–Phước Hòa xã Phú An Hòa, xã Quới Thành, xã Phú Đức, ấp Tiên Phú 1 xã Tiên Long -Nhổ, di dời trụ hạ thế từ trụ HT2a-HT16a, từ trụ HT1d-HT3d thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 18 NR 1 pha Hai Là – Tiên Phú 1
Giồng Trôm 08h00 – 09h30 -Ấp 4 xã Bình Hòa, ấp Thới Thuận xã Châu Hòa -Bảo trì MBA chảy dầu trạm 37,5kVA trụ 471GTROM/368A/28/4 nhánh rẽ ấp 4 Bình Hòa
08h00 – 10h30 -Ấp 4 xã Hưng Phong -Sơn vỏ máy biến áp, thay dây trung hòa từ máy xuống lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 07 nhánh rẽ ấp 4 Hưng Phong
08h00 – 17h00 -Ấp Tân Lợi xã Tân Thanh -Di dời trụ hạ thế 7b và phát quang hành lang lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 16 nhánh rẽ Tân Lợi
-Ấp 1 xã Bình Thành -Di dời trụ hạ thế 10b, 11b, 11b/3 thuộc lưới hạ thế trạm 3x15kVA trụ 16 nhánh rẽ Hồ Sen
10h00 – 11h30 -Ấp 5 xã Châu Bình -Bảo trì MBA chảy dầu trạm 25kVA trụ 475GTROM/94 nhánh rẽ K20
11h00 – 12h00 -Ấp 9 xã Phước Long, ấp 6 xã Sơn Phú, xã Hưng Phong -Thay LBFCO pha giữa trụ 29 nhánh rẽ Hưng Phong đầu nhánh rẽ ấp 1 – 1 Hưng Phong
13h00 – 14h30 -Ấp 4 xã Hưng Nhượng -Bảo trì MBA chảy dầu trạm 37,5kVA trụ 03 nhánh rẽ Bến Đò Sáu Bé
13h00 – 17h00 -Ấp 3 xã Hưng Phong -Thay chằng tại trụ 03, bảo trì MBA chảy dầu trạm 37,5kVA trụ 14 nhánh rẽ ấp 3 – 2 Hưng Phong
15h00 – 16h30 -Ấp 4 xã Long Mỹ -Bảo trì MBA chảy dầu trạm 2×37,5kVA trụ 04 nhánh rẽ ấp 5A Long Mỹ
Ba Tri 08h00 – 09h30 -Ấp Bờ Bàu xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri -Dời điện kế trạm xuống thấp trạm công cộng trạm 37.5kVA trụ 16 NR Ấp 1 Mỹ Thạnh.(01 điện kế+lắp thùng mới)
08h00 – 17h00 -Ấp An Hội thị trấn Ba Tri, xã Phú Lễ, Phú Ngãi, Phước Tuy, Tân Xuân, Bảo Thạnh -huyện Ba Tri Sang dây trung hạ thế từ trụ 140 đến trụ 147/4; Dựng trụ trung thế 145 đến trụ 147; dời trạm 3x15kVA trụ 142/1 tuyến 473 Trạm 110kV Ba Tri.
09h30 – 11h30 -Khách hàng nhiên liệu xanh Tấn Lê xã Mỹ Hòa -Thay TI+điện kế định kỳ trạm 180kVA trụ 37/4/4 NR Mỹ Hòa.(01 điện kế+3TI)
13h30 – 16h00 -Khách hàng Nguyễn Văn Mèo xã An Đức. -Thay TI+ điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 78/1 NR Ba Tri-An Đức.(01 điện kế+01TI)
Chợ Lách 08h00 – 11h30 – Ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành -Lắp mới trạm 50kVA trụ 12 NR Bình Tây xử lý quá tải trạm 37,5kVA trụ 08 NR Bình Tây
Cơ sở Sản Xuất Trường Phá -Bảo trì trạm biến áp 560kVA (Cơ sở Sản Xuất Trường Phát) trụ 22/2 NR Bình An Hòa Nghĩa
08h00 – 17h00 Cơ sở Sản Xuất Trường Phá -Sang dây, gom thùng điện kế khách hàng từ trụ 1a đến trụ 5a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 08 NR Bình Tây
13h00 – 17h00 – Ấp Long Huê – Long Quới xã Long Thới -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 64 tuyến 476 Chợ Lách – Mỏ Cày xử lý quá tải trạm 2x25kVA trụ 2T NR Long Quới
Cơ sở Sản Xuất Nguyễn Văn Khoa –Bảo trì trạm biến áp 560kVA (Cơ sở Sản Xuất Nguyễn Văn Khoa) trụ 164/1 tuyến 474 Chợ Lách – Phú Phụng
Mỏ Cày Bắc 14h00 – 17h00 – Ấp Phú Mỹ xã Nhuận Phú Tân -Cấy trạm 37,5kVA trụ 190 tuyến Mỏ Cày – Nhuận Phú Tân ( lắp trạm không cắt điện, đấu nối sào hotline ) -Cắt lưới hạ thế
Mỏ Cày Nam 10h00 – 17h00 Ấp Phú Lộc Thượng xã An Định -Phát quang, lắp mới trạm 37,5kVA trụ 13, cắt lưới hạ thế trạm trụ 17 NR Giồng Vỏ
TP. Bến Tre 08h00 – 17h00 Ấp Phú Dân xã Phú Hưng; khu phố 4 phường Phú Tân -Dựng ghép trụ hạ thế 64/1; dựng mới trụ hạ thế từ trụ 2e đến 6e; thay dây lưới hạ thế từ trụ 473BTre/49/29 đến trụ 64/1; kéo mới lưới hạ thế từ trụ 64/1 đến trụ 6e lưới hạ thế trạm 3×37.5kVA Ngã Tư Tú Điền trụ 473BTre/49/28 tuyến 473 Bến Tre
Thạnh Phú 07h40 – 17h00 Ấp An Thủy xã An Qui Cấy trạm 50kVA trụ 67 NR An Thủy, xử lý quá tải trạm 2x25kVA trụ 01 NR Xẻo Đước
Ngày: Thứ Năm 16/01/2020
Bình Đại 08h00 – 17h00 Ấp 7 xã Thạnh Phước – Huyện Bình Đại – Tăng cường lưới hạ thế thuộc trạm 25kVA trụ 14 NR 1P Giồng Vú Sữa
Ấp 7 xã Thạnh Phước – Huyện Bình Đại – Phát quang hành lang lưới điện trung thế từ trụ 04 đến trụ 14 NR 1P Giồng Vú Sữa + lưới hạ thế thuộc trạm 25kVA trụ 14 NR 1P Giồng Vú Sữa
Châu Thành Xã Quới Sơn, ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy -Bảo trì MBA trụ 472BTre/107/86/05, 472BTre/107/86/07, 472BTre/107/86/08, 472BTre/107/86/13, 472BTre/107/86/17, 472BTre/107/86/26, 472BTre/107/86/29, 472BTre/107/86/32 NR Quới Sơn
Xã Quới Sơn, ấp Tiên Đông Vàm xã Tiên Thủy -Di dời trụ trung thế từ trụ 478BTre/169/10-478BTre/169/15, trụ hạ thế từ trụ HT2a-HT11a thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 478BTre/169/06, từ trụ HT1c-HT5c và từ trụ HT1a-HT6a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 478BTre/169/17 NR 1 pha Lộ Ông Bồi
Giồng Trôm 08h00 – 12h00 -Xã Phong Mỹ, ấp 3 xã Phong Nẫm, ấp 3 xã Lương Qưới -Thay ma ní bị sét tại trụ 20 nhánh rẽ Phong Mỹ
Ba Tri 07h30 – 11h30 -Ấp 1 xã An Ngãi Trung -huyện Ba Tri -Đấu dây hoàn chỉnh trạm 25kVA trụ 13 NR An Ngãi Trung; Cắt lưới hạ thế trạm 37.5kVA trụ 16 qua trạm 25kVA (cấy mới) trụ 13 NR An Ngãi Trung.
07h30 – 15h00 -Ấp 6 xã An Thủy -huyện Ba Tri -Đấu dây hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 139 NR Ba Tri- Tiệm Tôm; Cắt lưới hạ thế trạm 50kVA trụ 135 qua trạm 50kVA (cấy mới) trụ 139 NR Ba Tri- Tiệm Tôm.
08h00 – 09h30 -Khách hàng Phạm Văn Hồng xã Vĩnh An -huyện Ba Tri -Thay TI+ điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 20/1 NR Ba Tri-Vĩnh An .(01 điện kế+01TI)
09h30 – 11h30 -Khách hàng Cao Văn Nghè xã An Hòa Tây -huyện Ba Tri -Thay TI+ điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 104/1 NR Lộ Rãnh.(01 điện kế+01TI)
13h30 – 16h00 -Khách hàng Lê Văn Tấn xã An Đức -huyện Ba Tri -Thay TI+ điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 91/1 NR Ba Tri-An Đức.(01 điện kế+3TI)
13h30 – 17h00 -Ấp Giồng Lớn xã An Hiệp -huyện Ba Tri -Đấu dây hoàn chỉnh trạm 37,5kVA trụ 87 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri; Cắt lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 90 qua trạm 37,5kVA (cấy mới) trụ 87 tuyến 475 trạm 110kV Ba Tri.
Chợ Lách 08h00 – 11h30 – Ấp Tân Trung – Phú Long xã Hưng Khánh Trung B, -Nâng công suất trạm 2x15kVA lên 50kVA trụ 10P NR Ngã Tư Thanh Trung
– Ấp Thiện Lương xã Tân Thiềng -Hạ công suất trạm 50kVA xuống 2x15kVA trụ 09 NR Thiện Lương
08h00 – 17h00 – Ấp Tân Trung – Phú Long xã Hưng Khánh Trung B, -Di dời lưới hạ thế từ trụ 8c đến trụ 16c thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 07 NR Phú Long
13h00 – 17h00 – Ấp Thiện Lương – Thiện Mỹ – Thanh Tịnh – Quân Phong xã Tân Thiềng -Lắp mới trạm 25kVA trụ 41T NR Cái Sơn xử lý quá tải trạm 25kVA trụ 38T NR Cái Sơn
– Ấp Thiện Lương – Thiện Mỹ – Thanh Tịnh – Quân Phong xã Tân Thiềng -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 70 NR Tân Thiềng xử lý quá tải trạm 50kVA trụ 68 NR Tân Thiềng
Mỏ Cày Bắc 08h00 – 12h00 – Ấp Hòa Bình xã Hòa Lộc -Cấy trạm 37,5kVA trụ 190 tuyến Mỏ Cày – Nhuận Phú Tân ( lắp trạm không cắt điện, đấu nối sào hotline ) -Cắt lưới hạ thế
Mỏ Cày Nam 08h00 – 17h00 Ấp An Lộc Giồng – An Hòa – Bình Thới xã An Thạnh -Nhổ thu hồi trụ trung thế
10h00 – 17h00 Ấp Bình Tây xã Hương Mỹ -Phát quang, lắp mới trạm 37,5kVA trụ 29, cắt lưới hạ thế trạm trụ 34 NR Bình Tây
TP. Bến Tre 08h00 – 17h00 Khu phố Bình Lợi, Bình nghĩa phường 6 -Sang cáp viễn thông, sơn số trụ, nhổ thu hồi trụ cũ trụ 6a; dựng ghép trụ hạ thế 7a; thay trụ hạ thế 8a, 9a, 10a lưới hạ thế trạm 50kVA Thầy Liền trụ 476BTre/34/19B/16/06 tuyến 476 Bến Tre
Thạnh Phú 07h40 – 17h00 Ấp Thạnh Lại – Thạnh An xã Bình Thạnh Cấy trạm 37,5kVA trụ 09 NR ấp 3 Bình Thạnh, xử lý quá tải trạm 2×37,5kVA trụ 10 NR ấp 3 Bình Thạnh
Ấp Thạnh Hưng xã Mỹ An Cấy trạm 50VA trụ 51T NR đi Qưới Điền, xử lý quá tải trạm 50kVA trụ 45T NR đi Qưới Điền
Ngày: Thứ Sáu 17/01/2020
Châu Thành 07h00 – 18h00 Ấp 1–2–4-7–9–Phước Thạnh xã An Khánh, ấp Phú Thạnh–Phú Mỹ–Phú Tân xã Phú Túc, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, Xã Tân Phú -Sửa trụ nghiêng và thay trụ trung thế 480BTre/41/39/01, sửa trụ nghiêng hạ thế, tháp sắt trụ hạ thế từ trụ HT02-HT16 thuộc lưới hạ thế trạm 2x25kVA trụ 480BTre/41/39/05 NR 1 pha ấp Phú Nhơn
Ấp 1–2–4-7–9–Phước Thạnh xã An Khánh, ấp Phú Thạnh–Phú Mỹ–Phú Tân xã Phú Túc, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, Xã Tân Phú -Dựng trụ đệm, thay trụ từ trụ 478BTre/233/125-478BTre/233/157 tuyến Tiên Thủy – Tân Phú
08h00 – 17h00 Ấp 1–2–4-7–9–Phước Thạnh xã An Khánh, ấp Phú Thạnh–Phú Mỹ–Phú Tân xã Phú Túc, ấp Phước Thạnh 2 xã Thành Triệu, ấp Phú Nhơn Thị trấn Châu Thành, Xã Tân Phú -Thay dây, lắp đà, sửa trụ nghiêng từ trụ 480BTre/41/54/80-480BTre/41/54/86 NR 3 pha An Khánh
Ba Tri 08h00 – 09h30 -Khách hàng Trần Thị Cẩm Linh xã An Ngãi Trung -huyện Ba Tri -Thay TI+ điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 81/1 tuyến 474 trạm 110kV Ba Tri.(01 điện kế+01TI)
08h00 – 10h30 -Ấp 3 xã An Hiệp -huyện Ba Tri Cấy trạm 25 kVA trụ 83/19 Tuyến 475 Trạm 110kV Ba Tri
08h00 – 16h00 -Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh -huyện Ba Tri Hoán chuyển hạ công suất trạm từ 37.5+25kVA xuống 2x25kVA trụ 34 NR Mỹ Thạnh.
09h00 – 11h30 -Ấp 1 xã An Ngãi Trung -huyện Ba Tri Hoán chuyển nâng công suất trạm từ 25kVA lên 37.5kVA trụ 09 NR Bờ Miễu.
09h30 – 11h30 -Ấp 2 xã An Ngãi Trung -huyện Ba Tri -Dời điện kế trạm xuống thấp trạm công cộng trạm 25kVA trụ 21 NR Kinh N2.(01 điện kế+lắp thùng mới)
13h30 – 16h00 -Khách hàng Út Dưỡng xã Tân Xuân -huyện Ba Tri -Thay TI+ điện kế định kỳ trạm 160kVA trụ 259/1 tuyến 473 trạm 110kV Ba Tri.(01 điện kế+3TI)
Chợ Lách 08h00 – 11h30 – Ấp Đại An – Bình Thanh xã Hòa Nghĩa -Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 2x25kVA trụ 03 NR Đại An
– Ấp Lộc Hiệp xã Vĩnh Bình -Hạ công suất trạm 2x25kVA xuống 37,5kVA trụ 123 tuyến 474 Chợ Lách – Phú Phụng
13h00 – 17h00 – Ấp Bình Thanh xã Hòa Nghĩa -Lắp mới trạm 50kVA trụ 84 NR Bình An Hòa Nghĩa xử lý quá tải trạm 2x25kVA trụ 82/1 NR Bình An Hòa Nghĩa
– Ấp Phụng Đức xã Phú Phụng -Lắp mới trạm 25kVA trụ 10 NR Phụng Đức xử lý quá tải trạm 25kVA trụ 07 NR Phụng Đức
Mỏ Cày Nam 08h00 – 17h00 Ấp Thị – ấp Phủ – Bình Đông 1 – Bình Đông 2 – Mỹ Trạch – Mỹ Đức xã Hương Mỹ -Nhổ thu hồi trụ trung thế
Ngày: Thứ Bảy 18/01/2020
Giồng Trôm 07h00 – 17h00 -Xã Thuận Điền, Lương Phú, ấp 5 – 6- 7 xã Mỹ Thạnh, ấp 6 xã Lương Hòa -Thay trụ BTLT 10,5m hiện hữu bằng trụ BTLT 12m và sang vật tư thiết bị từ trụ củ sang trụ mới tại trụ 07, 11, 12, 18, 25, 27A, 30, 33, 38, 38A, 39, 41, 45, 46, 50, 73 nhánh rẽ Thuận Điền
08h00 – 12h00 -Ấp 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8 xã Phước Long, ấp 2A – 3 – 4 – 5 – 6 xã Thạnh Phú Đông -Lắp mới trạm 37,5kVA trụ 34, cắt đoạn lưới hạ thế từ trụ hạ thế c/1 đến trụ hạ thế c/2, chuyển đoạn lưới từ trụ hạ thế c/1 đến trụ trung thế 36 thuộc lưới hạ thế trạm 37,5kVA trụ 32 sang trạm 37,5kVA trụ 34 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long -Thay ma ní bị sét tại trụ 40 nhánh rẽ ấp 5 Phước Long
08h00 – 17h00 -Ấp 2 – 3 xã Bình Thành -Thay trụ BTLT 10,5m hiện hữu bằng trụ BTLT 12m tại các vị trí trụ 46, 47, 53, 54; thay trụ BTLT 10,5m hiện hữu bằng trụ BTLT 14m tại các vị trí trụ 52, 59, 61 nhánh rẽ Bình Lợi
13h00 – 17h00 -Ấp 3 xã Phước Long -Thay chằng tại trụ 04; thay ma ní, clamp dừng, bulon mắt bị mụt sét tại trụ 01, 05 nhánh rẽ ấp 3 Phước Long
Ba Tri 08h00 – 10h00 -Ấp An Quí xã An Hòa Tây -huyện Ba Tri -Thay chằng trung thế trụ 79 NR An Hòa Tây.
08h00 – 15h00 – xã Tân Mỹ- huyện Ba Tri. -Tháp sắt đầu trụ, lắp đà, thiết bị, qua lưới và lắp trạm 750kVA Cty TNHH COCOBEST Việt Nam từ trụ 129 đến trụ 129/1 NR Tân Xuân-Tân Mỹ (Lắp kẹp wire, không đấu kẹp Hotline vào lưới hiện hữu).
08h00 – 16h00 Khách hàng nước đá Trung Thành thị trấn Ba Tri -huyện Ba Tri -Thay điện kế, TU, TI+ tăng cường nối đất đo đếm trụ 8/1 NR Ba Tri-Tiệm Tôm. (01 điện kế+3TU+lắp 1 bộ nối đất)
-Ấp Bờ Bàu-Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh, ấp Hòa Bình xã Mỹ Hòa- huyện Ba Tri. Dời trụ trung thế trụ 87, 88, 88A, 89 NR Bờ Bàu- Cầu Vĩ và từ trụ 01 đến trụ 08 NR Cầu Vĩ 3.
– Ấp 2 xã An Hiệp – huyện Ba Tri. -Qua lưới và lắp trạm 50kVA trang trại Gà Dũng- Mười Hai từ trụ 10 đến trụ 10/1 NR An Điền Bé (không đấu nối)
Mỏ Cày Nam 08h00 – 17h00 Ấp Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ xã Bình Khánh Đông, Phú Đông – Phú Lộc Hạ xã An Định -Lắp kẹp Wire+Hotline, NCS từ 160kVA lên 250kVA, thay CB và HTĐĐ trạm trụ 03 NR An Định-Bình Khánh Đông (Mục 18) -Dựng trụ, lắp trạm 37,5kVA trụ 22A, cắt lưới hạ thế trạm trụ 17 NR An Định-Bình Khánh Đông (Mục 19)
13h00 – 17h00 Ấp Tân Thành Hạ xã Tân Trung -HCS từ 250kVA xuống 160kVA và thay CB trạm trụ 161/1 tuyến Mỏ Cày-Hương Mỹ
TP. Bến Tre 08h00 – 17h00 Đường Lộ Bờ Đắp xã Phú Hưng -Phát quang trung hạ thế từ trụ 473BTre/49/74/02 đến trụ 473BTre/49/74/33; bảo trì trạm trụ 473BTre/49/74/05, 473BTre/49/74/07, 473BTre/49/74/11, 473BTre/49/74/17, 473BTre/49/74/22, 473BTre/49/74/33; tháp sắt đầu trụ hạ thế giữa khoảng trụ 473BTre/49/74/07 – 473BTre/49/74/08; sửa trụ nghiêng trụ 473BTre/49/74/33 tuyến 473 Bến Tre
Ngày: Chủ Nhật 19/01/2020
Bình Đại 08h00 – 17h00 Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thanh Thảo xã Thừa Đức – Huyện Bình Đại -Bảo trì đường dây từ trụ 18B/3 đến 18B/9 + trạm 160kVA trụ 18B/9 NR 3P Thừa Tiên
Châu Thành 07h00 – 18h00 Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp -Thay dây, làm chằng trung thế từ trụ 478-476BTre/151-478BTre/157 tuyến Tân Thành – Tiên Thủy
08h00 – 09h45 Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp -Bảo trì MBA 560kVA trụ 02 NR Gò Đàng (Công ty 1 TV Gò Đàng Bến Tre kho)
08h00 – 11h00 Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp -Bảo trì MBA 630+1500kVA trụ 8B/1, trụ 8B/2 NR Thành Vinh 2 (Công ty dừa Lương Quới)
Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp Bảo trì MBA 3x2000kVA trụ 11/1, 11/2, 11/3 NR Đông lạnh CP (Công ty CP phân xưởng đông lạnh)
Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp Bảo trì MBA 3000kVA trụ 01 NR Gò Đàng 2 (Công ty TNHH 1 TV Gò Đàng An Hiệp)
10h00 – 11h30 Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp Bảo trì MBA 2000kVA trụ 03 NR Việt Úc (Công ty Việt Úc)
13h00 – 17h00 Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp -Bảo trì MBA 2x3000kVA trụ 03, trụ 04 NR Hùng Vương (Công ty Hùng Vương)
13h30 – 17h00 Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp -Bảo trì MBA 560+800kVA trụ 02 và trụ 03 NR Sinh học CP (Công ty CP phân xưởng sinh học)
Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp -Bảo trì MBA 2×1500+3000kVA trụ 02, trụ 03 NR Hải Hương (Công ty Hải Hương)
Xã Sơn Hòa, An Hiệp, Tường Đa, ấp Tiên Đông Vàm–Tiên Tây Vàm xã Tiên Thủy, KCN An Hiệp -Bảo trì MBA 1000kVA trụ 3/5, trạm 2000kVA trụ 3/5/1 NR Thành Vinh
Chợ Lách 08h00 – 17h00 – Ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành -L-Sang dây, gom thùng điện kế khách hàng từ trụ 14a đến trụ 24a thuộc lưới hạ thế trạm 25kVA trụ 30 NR Bình Tây
Mỏ Cày Nam 08h00 – 12h00 Xã Thành Thới A, Thành Thới B; ấp An Lộc Thị – An Lộc Giồng xã An Thạnh -Lắp đà đỡ sứ, tháp đà và HCS từ 50kVA xuống 25kVA
08h00 – 17h00 Xã Thành Thới A, Thành Thới B; ấp An Lộc Thị – An Lộc Giồng xã An Thạnh -Tháp sắt, dựng trụ, đấu nối trạm 25kVA Hộ KD Huỳnh Văn Hải
Xã Thành Thới A, Thành Thới B; ấp An Lộc Thị – An Lộc Giồng xã An Thạnh -Thay đà đỡ FCO-LA, CB, HTĐĐ, thùng điện kế và NCS từ 37,5kVA lên 50kVA (Mục 15) -Thay CB, HTĐĐ và NCS từ 25kVA lên 37,5kVA (Mục 16)
TP. Bến Tre 07h00 – 17h00 Bên trái QL60 từ trạm điện 110kV Bến Tre đến Vòng Xoay Tân Thành, hai bên đại lộ Đồng Khởi từ Vòng Xoay Tân Thành đến Công viên Đồng Khởi; đường 30/4; phường 8; Phú Khương; phường 1; phường 4; đường Hai Bà Trưng phường 2 -Thay sứ treo, lắp tăng cường sứ treo, thay khóa néo, buộc dây định hình từ trụ 471BTre/24 đến trụ 471BTre/74 tuyến 471 Bến Tre

 

Như lịch cúp điện Bến Tre đã cho biết việc sửa chữa và nâng cấp hệ thống điện chỉ diễn ra đến ngày 19/01/2020. Tức đến ngày 26 đến mọi công tác sửa chữa đều được ngưng lại đảm bảo điện ổn định để bà con có thể an tâm đón tết.

Trong thời gian này, hầu như toàn bộ các địa phận đều được bảo trì, sửa chữa nên có thể việc sản xuất kinh doanh tại nhiều nơi có thể bị đình trệ. Cập nhật lịch cúp điện Bến Tre mới nhất để có thể lên kế hoạch làm việc phù hợp.