Lịch cúp điện Châu Chành Tây Ninh năm 2020

Tây ninh là một tỉnh thuộc phía Đông Nam Bộ với tốc độ phát triển kinh tế tương đối là nhanh, đặc biệt trong vài năm gần đây tốc độ công nghiệp hóa tăng đáng kể, khoảng 16% trong giai đoạn 5 năm 2016-2020. Tốc độ đô thị hóa cũng tăng không kém khi mà ta có thể nhìn thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa hình ảnh Tây Ninh 2016 và 2020. Trong đó hệ thống mạng lưới cũng cấp điện cũng phản ánh một phần tốc độ đô thị hóa, cùng tìm hiểu tình hình cung cấp điện cũng như lịch cúp điện Châu Thành trong năm nay.

Tây Ninh không còn “câu phụ” điện năng

Để đánh giá tốc độ đô thị hóa của một địa phương một cách nhanh nhất và chính xác nhất thì chỉ cần nhìn ngay vào mức độ phủ sóng của mạng lưới điện tại địa phương đó. Hiện nay mức độ phủ sóng lưới điện của Tây Ninh ở mức 99,64%, ở thành phố là 100% và nông thôn là 99,55%. Hiện tại Tây Ninh còn đến 7.376 hộ gia đình câu phụ câu đuôi điện, tỉnh đang tìm nguồn ngân sách để có thể xóa bỏ hết tình trạng này, dự kiến kinh phí lên đến gần 200 tỷ đồng. Nỗ lực đưa lưới điện đến các xã vùng sâu vùng xa đến nay đã tiêu tốn hết 18 tỷ đồng, tỉnh sẽ tiến hành đẩy mạnh việc này trong năm 2020.

Lịch cúp điện Châu Thành Tây Ninh

Là một khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, tập trung rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Theo đó nhu cầu sử dụng điện ở Châu Thành là rất lớn kể cả sinh hoạt và sản xuất. Tết nguyên đán đang đến gần và PC Tây Ninh đang tập trung hoàn thiện cũng như nâng cấp lưới điện ở khu vực này, dưới đây là lịch cúp điện Châu Thành trong những ngày sắp tới.

Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do
Ngày: Thứ Ba 14/01/2020
Châu Thành 08h00 – 11h30 Ấp Hòa Bình xã Hòa Hội Thay cáp lực hạ áp, HTĐĐ trạm theo tờ trình SCTX số 35/TTr-ĐLCT ngày 14/05/2019 trụ 135/95 tuyến 477SD
08h00 – 17h00 Ấp 3 xã Phước Vinh Lắp tụ bù hạ áp trụ 341/24 tuyến 478SD, theo tờ trình số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019
Ấp Phước Lập xã Phước Vinh Lắp tụ bù hạ áp trụ 341/8 tuyến 478SD, theo tờ trình số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019
Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh Lắp tụ bù hạ áp trụ 341/15/11/9/7 tuyến 478SD, theo tờ trình số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019
Ấp Trường xã Hảo Đước Lắp tụ bù hạ áp trụ 298/69/15/6 tuyến 478SD, theo tờ trình số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019
13h30 – 17h00 Ấp Tân Định xã Biên Giới Thay cáp lực hạ áp, HTĐĐ trạm theo tờ trình SCTX số 35/TTr-ĐLCT ngày 14/05/2019 trụ 189/40 tuyến 473SD
Ngày: Thứ Tư 15/01/2020
Châu Thành 08h00 – 10h00 Ấp Vịnh xã An Cơ Kiềng dây hạ áp bị tuột kiềng từ trụ 302/12/6/10T đến trụ 302/12/6//17T tuyến 478SD
Ấp Vịnh xã An Cơ Kiềng dây hạ áp bị tuột kiềng từ trụ 289B/2P đến trụ 289B/5P tuyến 478SD
08h00 – 11h30 Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 182/10T tuyến 476SD
Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 182/6 tuyến 476SD
13h30 – 17h00 Ấp Thanh Đông xã Thanh Điền Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 193, 203 tuyến 476SD
Ngày: Thứ Năm 16/01/2020
Châu Thành 08h00 – 11h30 Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 80/28b, 80/32b, Trụ 7HT, trụ 13HT tuyến 478SD
13h30 – 17h00 Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 88, 80/1P/2, Trụ 80/1P/9 tuyến 478SD
Ngày: Thứ Sáu 17/01/2020
Châu Thành 08h00 – 11h30 Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 88/18 tuyến 473SD
Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 91B tuyến 473SD
13h30 – 17h00 Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Lắp tụ bù hạ áp theo tờ trình SCTX số 46/TTr-ĐLCT ngày 03/07/2019 trụ 128/10, trụ 128/13/1/4 tuyến 473SD

 

Hiện tại Tây Ninh cũng đang thực hiện công tác tiết kiệm điệm bằng cách lắp hệ thống kính chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng điện. Rất nhiều tỉnh phía nam đang thực hiện chiến dịch này do nhận thức được năng lượng điện đang dần cạn kiệt.

Xem thêm : https://www.nhakhoavietphap.com.vn/cap-nhat-lich-cup-dien-dong-thap-thang-nay/