Giá xăng các nước trên thế giới LÀO, CAMPUCHIA…

Giá xăng các nước trên thế giới như Campuchia, Lào

Giá xăng Campuchia

Theo văn bản số 0555 PN.OVG ngày 13/02/2017 của Bộ Thương mại Campuchia về cách tính giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ từ 12.02.2017 đến 21.02.2017, với giá bán lẻ hiện nay, mỗi lít xăng RON92 phải chịu 0,2807USD và mỗi lít dầu diesel phải chịu 0,1665USD tiền thuế và phụ thu.

Cửa hàng của PTT tại PhnômPênh

Campuchia hiện nay chưa thu phí môi trường đối với xăng dầu.

STT Nội dung Xăng 95 RON Xăng 92 RON Diesel
1 Trung bình MOPS/Lít 0,4436 USD 0,4267 USD 0,4175 USD
2 Thuế 0,1955 USD 0,1955 USD 0,0889 USD
– Thuế nhập khẩu 0,0458 USD 0,0458 USD 0,000 USD
– Phụ thu 0,0200 USD 0,0200 USD 0,0400 USD
– Thuế tiêu thụ đặc biệt 0,1298 USD 0,1298 USD 0,0489 USD
3 Chi phí và lợi nhuận định mức 0,23 USD 0,23 USD 0,27 USD
4 Thuế GTTT (10% của 1+2+3) 0,0869 USD 0,0852 USD 0,0776 USD
5 Giá bán lẻ/lít (USD) 0,9561 USD 0,9374 USD 0,8540 USD
6 Giá bán lẻ/lít (Riel) 3.844 Riel 3.768 Riel 3.433 Riel
7 Giá niêm yết bán lẻ/lít (USD) 0,96 USD 0,94 USD 0,85 USD
8 Giá niêm yết bán lẻ/lít (Riel) 3.850 Riel 3.750 Riel 3.450 Riel

Tỷ giá chính thức 1 USD = 4.020 riel.

Campuchia bắt đầu áp dụng công thức tính giá trần bán lẻ xăng dầu từ đầu tháng 3 năm 2016, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải niêm yết và bán bằng hoặc thấp hơn giá bán lẻ do Bộ Thương mại quy định.

Giá xăng Lào

Theo một báo cáo của Tổng cục Thống kê quốc gia, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, trung bình, giá xăng dầu của Lào cao gấp đôi so với giá thế giới. Tổng cục này cho biết, hiện nay giá xăng trung bình của Lào là 9.608 Kíp/lít (tháng 6), còn giá dầu diesel là 8.638 Kíp/lít, cao hơn nhiều so với giá xăng dầu bán trên thị trường thế giới: giá xăng là 4.298 Kíp/lít, dầu diesel là 4.580 Kíp/lít (theo số liệu của Bộ Công Thương Lào).

Khoảng cách giữa giá xăng dầu ở Lào và trên thị trường thế giới làm người tiêu dùng và các nhà làm chính sách đặt câu hỏi về khả năng Chính phủ Lào cần cải cách chính sách giá để người tiêu dùng được hưởng giá xăng dầu cũng như các mặt hàng khác thấp hơn.

Các nhà quan sát cho biết, Chính phủ nên giảm giá xăng dầu tại Lào xuống vì biên độ giá xăng dầu giữa Lào và thị trường thế giới quá cao. Vấn đề chất lượng xăng dầu cũng được người sở hữu xe cộ ở Lào đặc biệt quan tâm. Thường cuối tuần, có thể thấy nhiều ô tô biển đăng ký của Lào tại Viêng Chăn đi sang biên giới Thái Lan để đổ đầy xăng vì giá xăng dầu ở đó thấp hơn và chất lượng thì lại cao hơn.

Một chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Lào cho biết, có rất nhiều vấn đề để Chính phủ có thể tái cơ cấu lại giá xăng dầu gần hơn với các nước láng giềng. Giá xăng dầu dựa vào thuế và phí của Chính phủ. Nếu như Chính phủ hạ thấp các thuế phí này thì giá xăng dầu của Lào cũng như các nước khác. Chính phủ cần thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, ông này không hy vọng Chính phủ sẽ hạ giá xăng dầu nhanh chóng vì việc cắt giảm có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thu ngân sách. Chính phủ xác định thuế xăng dầu là một trong những nguồn thu quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, việc đánh thuế này ảnh hưởng tới chi phí hoạt động kinh doanh và đặc biệt tới các doanh nghiệp phụ thuộc vào xăng dầu và cuối cùng lại tác động tới người tiêu dùng.

Do đó, cộng đồng quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã kêu gọi Chính phủ Lào cần đa dạng các cơ sở cho việc thu thuế, nhấn mạnh việc mở rộng thêm các nguồn khác để giúp Chính phủ không quá phụ thuộc vào các loại thuế tiêu thụ như hiện nay.

Giá xăng dầu của các nước khác

(Còn cập nhật)