Chủ đề xem nhiều trên website www.phusongyeuthuong.org từ TOP #41 - #50 tháng 8/2022

Đề Thi Tin Học Đầu Vào Ufm - Xem 153,747

Khái niệm FCE là gì? Cấu trúc đề thi FCE chuẩn năm 2022 FCE còn được gọi là First Certificate in English. Nó là một chứng chỉ tiếng Anh tổng quát của Cambridge ESOL Examinations. Là một cơ quan khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge nơi đồng thời sản xuất ra một kì thi mà tất cả các bạn học sinh, sinh viên điều biết và thậm chí phải có bằng đó trong tay mới được xét duyệt tốt nghiệp ra trường đó chính là chứng chỉ IELTS. Chứng chỉ FCE có giá trị tương đương với các trình độ B2 hay được gọi là Upper Intermediate. Chứng chỉ FCE sẽ tương đương với IELTS 6.0 hay IELTS 7.0 theo bảng mới nhất của Cambridge ESOL. Chứng chỉ FCE có hiệu lực vĩnh viễn. Theo thông tin một số trường đại học đã dùng đề thi FCE để làm bài thi kiểm tra Anh Văn Đầu Vào. Như là trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật đã dùng đề thi FCE là bài kiểm tra Anh Văn Đầu Vào cho các tân sinh viên CLC. Bạn nên đăng ký tham gia thi thử IELTS tại Halo để có thể kiếm tra xem trình...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/de-thi-tin-hoc-dau-vao-ufm

Đáp Án Unit 1 Great Places To Be Reading - Xem 148,005

* The Tudor time is the period between 1485 and 1603 in England and Wales and includes the Elizabethan period during the reign of Elizabeth I until 1603. Questions 1-5 Refer to Reading Passage 334 “Sugar and Other Sweeteners“, and look at Questions 1 – 5 below. Write your answers in boxes 1-5 on your Answer Sheet. The first one has been done for you as an example. Example: What do the letters HFCS stand for? 1 & 2. There are TWO naturally occurring sugar substances mentioned in the article other than sucrose. What are they? 3. What does the food industry consider to be the perfect sweetener? 4. & 5. Name the TWO most recent artificial sweeteners listed in Figure 1. The following paragraphs summarise the reading passage. Choose the ONE most appropriate word from the box below the paragraphs to complete each blank space. Write your answers in boxes 6- 15 on your answer sheet. The first one has been done for you as an example. NB. NO WORD CAN BE USED MORE THAN ONCE. Sugar tastes sweet because of thousands of receptors on the tongue which connect the substance with the brain....

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/dap-an-unit-1-great-places-to-be-reading

Đề Thi Writing Level 3 Đại Học Duy Tân - Xem 147,114

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN  WRITING LEVEL 2- ENG 127 Năm học : 2015-2016Thời gian làm bài: 45 phút PART I (5 points) I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points) 1, Focusing on/ the exam/ The students/ otherwise/ time/ can’t/ finish/ are/ they/ it 1 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2, Explain/ tries to/ The woman/ nevertheless/ understands/ no one/ her. 2 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..   3, In the taxi/ chatting/ She is/ cell phone/ on/ while/ she/ beside/is sitting/ a colleague. 3 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 4, Glasses/ is/ holding/ the/ man/ The woman/ her/ is/ writing/while. 4 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 5, will/ buy/ The/ high/ boys/ the/ price/ it/ if/ is/ not. 5 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 points) (Write ONE sentence that is based on a picture) 1, famous/ so/ come 1 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..   2, if/ practice/ good 2 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..   3, look/as if /see 3 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..     4, run/ because/ need 4 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..   5, though/food/ want 5 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..     PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points) Directions: Read the e-mail Directions: Complete the response e-mail. The response e-mail To: John Thompson Re: One-bedroom condominium (1)………………………………………… (2) …………………………………………………. your e-mail about real estate in Lakeville.  (3) ………………………………………………for a one-bedroom condominium. I am new to the area and don’t know much about it. Are there many condominiums available near the center of town? (4) …………………………………………………………………………..if you would send me...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/de-thi-writing-level-3-dai-hoc-duy-tan

Đáp Án Sách Focus On Ielts New Edition - Xem 140,778

Focus on IELTS Foundation là bộ sách cực hay, phân phối nền móng kiến thức vững chắc về ngôn ngữ và một số kỹ càng năng thiết yếu giúp bạn có sự chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Nếu bạn đã có nền móng kiến thức tương đối ổn và muốn bắt đầu “nhập môn” IELTS thì đây là một chọn lựa chẳng phải tồi. 1. Review cụ thể bộ sách Focus on IELTS Foundation ★ Tên bộ sách: Focus on IELTS Foundation★ Tác giả: Sue O’Connell, Margaret Mathews, Katy Salisbury★ Nhà xuất bản: Pearson Education★ Bộ sách bao gồm 3 cuốn: Focus on IELTS Foundation Work Book, Teacher’s Book, Skills – Studentbook★ Band điểm có thể sử dụng: Band 4.0 trở lên★ Nội dung: Bộ sách cung ứng một số kiến thức nền móng theo từng kỹ càng năng, cùng một số bài rà soát thực hành rà soát từ vựng và ngữ pháp giúp bạn luyện tập và củng cố vốn từ vựng kiên cố của mình.★ Ưu điểm: Trong mỗi bài chia theo luyện 4 kỹ càng năng IELTS, một số bạn sẽ được làm quen với IELTS bằng một số bài tập ít, có mức độ từ dễ đến...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/dap-an-sach-focus-on-ielts-new-edition

Đề Thi Reading Level 2 Đại Học Duy Tân - Xem 140,382

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN  WRITING LEVEL 2- ENG 127 Năm học : 2015-2016Thời gian làm bài: 45 phút PART I (5 points) I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points) 1, Focusing on/ the exam/ The students/ otherwise/ time/ can’t/ finish/ are/ they/ it 1 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 2, Explain/ tries to/ The woman/ nevertheless/ understands/ no one/ her. 2 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..   3, In the taxi/ chatting/ She is/ cell phone/ on/ while/ she/ beside/is sitting/ a colleague. 3 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 4, Glasses/ is/ holding/ the/ man/ The woman/ her/ is/ writing/while. 4 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 5, will/ buy/ The/ high/ boys/ the/ price/ it/ if/ is/ not. 5 ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 points) (Write ONE sentence that is based on a picture) 1, famous/ so/ come 1 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..   2, if/ practice/ good 2 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..   3, look/as if /see 3 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..     4, run/ because/ need 4 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..   5, though/food/ want 5 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..     PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points) Directions: Read the e-mail Directions: Complete the response e-mail. The response e-mail To: John Thompson Re: One-bedroom condominium (1)………………………………………… (2) …………………………………………………. your e-mail about real estate in Lakeville.  (3) ………………………………………………for a one-bedroom condominium. I am new to the area and don’t know much about it. Are there many condominiums available near the center of town? (4) …………………………………………………………………………..if you would send me...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/de-thi-reading-level-2-dai-hoc-duy-tan

Đáp Án Unit 1 Great Places To Be Workbook - Xem 138,996

Giáo án bài giảng. Family and friends 4 workbook đáp án. Gdz biz ua гдз онлайн name. Family and friends 4 workbook october 2022 6 029. Tổng hợp các kĩ năng nghe nói đọc viết. Lesson one words. British english course for primary with strong training in skills and phonics. Family and friends 4. Tìm kiếm family and friends 4 workbook answer key family and friends 4 workbook answer key tại 123doc thư viện trực tuyến hàng đầu việt nam. đáp án workbook 4 l unit 6 jim s day l family and friends 4. Bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá. đáp án workbook 4 l unit 5 a funny monkey l family and friends 4 l ht english for you l english 4 nội dung bài học. Ht channel english for you. Introduction 3 unit 9 test 23 evaluation sheet 5 sum motive test 3 24 starter test 6 ski lls test 3 26 unit 1 test 7 unitlo test 28 unit 2 test 8 unit 11 test 29 unit 3 test 9 unit 12 test 30 summative test 1 10 summative test 4 31 skills test 1 12 skills test...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/dap-an-unit-1-great-places-to-be-workbook

Đề Thi B1 Hutech - Xem 133,155

Arbeitszeit: 20 Minuten Sie haben am Wochenende eine Kurzreise in eine andere Stadt gemacht. Ein Freund / Eine Freundin konnte nicht mitkommen. – Beschreiben Sie: Was hat Ihnen dort besonders gefallen? – Begründen Sie: Warum möchten Sie noch einmal in die Stadt fahren? – Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen mit Ihrem Freund / Ihrer Freundin, um die Reise zusammen zu planen. Schreiben Sie eine E-Mail (circa 80 Wörter). Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau (Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss). Aufgabe 2 Arbeitszeit: 25 Minuten Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema „Weihnachtsgeschenke” gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung: Schreiben Sie nun Ihre Meinung (circa 80 Wörter). Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Ihr Chef, Herr Melder, hat Sie zu einem Gespräch über Ihre Karriere eingeladen. Zu dem Termin können Sie aber nicht kommen. Schreiben Sie an Herrn Melder. Entschuldigen Sie sich höflich und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können. Schreiben Sie eine E-Mail (circa 40 Wörter). Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am Schluss. Teil 1 Gemeinsam etwas planen Sie wollen mit den anderen Teilnehmern Ihres Deutschkurses am Wochenende einen Museumsbesuch organisieren. Allerdings müssen Sie sich...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/de-thi-b1-hutech

Đáp Án Life A2-B1 Vietnam Edition - Xem 131,274

Hiện nay có hai dạng thức đề thi tiếng Anh B2 theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo: đề thi tiếng Anh B2 dạng thức sau đại học áp dụng cho thạc sĩ, NCS, sinh viên (dựa thông tư 05 /2012/TT- BGDĐT) và dạng đề thi tiếng Anh V-step đánh giá trình độ tiếng Anh B1, B2, C1 cho mọi đối tượng (quyết định 729/QĐ-BGDĐT). Dạng thức đề thi tiếng Anh B2 sau đại học. Đối với đề thi B2 tiếng Anh sau đại học, để đạt trình độ B2, bạn cần 50/100 và các phần thi không dưới 30% của phần thi đó. Bài thi tiếng Anh B2 sau đại học hiện còn trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN, , Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Vinh, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội  tổ chức thi. Ngoài ra, một số đơn vị tự tổ chức kỳ thi tiếng Anh B1 để đánh giá trình độ ngoại ngữ nội bộ tại trường cũng áp dụng đề thi này. Dạng thức đề thi tiếng Anh B2 V-step Dạng thức đề thi tiếng Anh B1, B2, C1 định dạng V-step áp dụng cho mọi đối tượng...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/dap-an-life-a2-b1-vietnam-edition

Đề Thi Toeic Speaking And Writing Có Đáp Án Pdf - Xem 131,274

Học TOEIC speaking writing – Thực hành TOEIC speaking PART I. READ A TEXT ALOUD Directions: In this part of the test, you will read aloud the text. Then you will have 45 seconds to read the text aloud. A new AIDS vaccine has been introduced to the population of Thailand. The experimental vaccine was proven to reduce the risk of infection by 31% over 3 years. Unfortunately, recent tests have shown that the vaccine may only temporarily protect patients. Many have asked for further testing on the vaccine to prove that it can truly reduce the risk of contracting AIDS. This is David Brummel from London News. PART II. DESCRIBE A PICTURE Directions: In this part of the test, you will describe the picture on your screen in as much detail as you can. PART III. RESPOND TO QUESTIONS Directions: In this part of the test, you will answer three questions. For each question, begin responding immediately. Imagine that United Airlines is doing research in your country. You have agreed to participate in a telephone interview about flying in airplanes. Question 1: How many times have you flown in an airplane? Question 2: What was the most recent time you flew in an airplane? Question 3: When you travel by...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/de-thi-toeic-speaking-and-writing-co-dap-an-pdf

Đáp Án Ets 2017 Test 5 - Xem 130,284

101 A Nhân viên giám sát yêu cầu chúng tôi rửa bát trước khi rời khỏi bếp 102 B Nếu khách hàng mất chứng nhận bảo hành gốc của họ, họ có thể tải bản mới từ trên website. 104 C Cần sử dụng động từ ở dạng quá khứ dựa vào các yếu tố khác trong câu  C: knew Không nhân viên nào biết Mr.Annan đã lên kế hoạch nghỉ hưu vào cuối năm 105 B Cần sử dụng tính từ sở hữu trước danh từ “chance” 107 B Keeping the deal, quyển mới nhất của Jan Butler về phương pháp quản trị, là quyển sách thành công nhất về mặt thương mại cho đến bây giờ 108 B Cần một danh từ chỉ người, dựa vào nghĩa của từ để chọn đáp án đúng: A. Accessory: phụ kiện B. Associate: cộng tác viên C. Faculty: ngành, bộ phận D. Formula: công thức Đưa tấm bưu thiếp này cho mộtcộng tác viên bán hàng của chúng tôi ở bất cứ cửa hàng nào để nhận được thẻ quà tặng 5 bảng 109 A Trung tâm thương mại Lakeside đã trải qua nhiều sự cải tiến trong thập kỷ vừa rồi. 110 B Có một cuộc họp bắt buộc ngày hôm nay cho tất cả mọi người lien quan đến việc quản lý hoặc...

Nguồn: https://www.phusongyeuthuong.org/topic/dap-an-ets-2017-test-5

Chủ đề xem nhiều trên website www.phusongyeuthuong.org từ TOP #41 - #50 tháng 8/2022