Đất cấp 3 là gì? Cách phân loại đất theo độ cứng

Từ trước đến nay chúng ta chỉ đơn giản biết đến đất, tuy nhiên chúng ta không biết được đất được phân ra rất nhiều cấp để phục vụ những lợi ích khác nhau, trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể về đất cấp 3 nhé:

Đất cấp 3 là một loại đất thuần túy bao gồm đất, đá, sỏi

Đất cấp 3 là gì?

Đá cấp 3 có cường độ chịu ép cao, thông thường là  600kg/cm2. Những loại đất bên trong đất cấp 3 sẽ có lẫn cả đá hòn, đá tảng.Như chúng ta đã nhắc ở trên trên đất bao gồm 4 cấp, nhưng đất cấp 3 là gì và nó bao gồm loại đất nào? Có thể nói, đất cấp 3 là một loại đất thuần túy bao gồm đất, đá, sỏi cụ thể như sau:

  • Đất nâu, đất sét có độ rắn chắc cao và khi cuốc ra chỉ được những hòn nhỏ không có sự liên kết nhiều.
  • Đất kiềm, đất chua thuộc thổ cứng.
  • Đất thuộc mặt đường hoặc mặt đê cũ.
  • Đất trên mặt của sườn đồi trong đó có lẫn sỏi đá và các loại cây dại.
  • Đất sét có liên kết chặt chẽ nhưng có lẫn sỏi, đá cuội, rễ cây hoặc mảnh vụn kiến trúc với tỷ lệ lớn hơn 10% cho tới 20% thể tích. Nếu tính theo trọng lượng thì khoảng từ 150kg đến 300kg trong mỗi mét khối đất.
  • Đá vôi bị phong hóa già, khi ở trong đất thì có độ mềm tương đối nhưng khi đào ra không khí thì dần biến thành thể rắn và vỡ vụn nhanh chóng.
  • Đất thuộc vùng đồi núi khi có lẫn sỏi, tỷ lệ sỏi chiếm trong khoảng từ 25% cho tới 35%. Ngoài ra loại đất này còn lẫn 20% các loại đá trên thể tích 1m3.
  • Đất thuộc mặt đường nhưng có chứa mảnh sành gạch vỡ hoặc các loại đá dăm. Thông thường tỷ lệ vụn đá này chiếm tỷ trọng khá cao trong diện tích của đất.
  • Đất sét, đất cao lanh có kết cấu dấu gạch sẽ vẽ và chứa nhiều mảnh vụn kiến trúc, rễ cây. Trong đó tỷ lệ tạp chất chiếm 20% đến 30% hoặc mỗi mét khối có tới 300kg đến 500kg.

Cách phân loại đất theo độ cứng

Cấp đất đá
Hệ số độ rắn Mức độ rắn Loại đất đá Góc ma sát trong (°)
I 20 Đá cực kì rắn Đá Quaczit và bazan cực rắn chắc và dai. Các loại đá khác đặc biệt rắn 87°80
II 15 Đá rất rắn Đá granít, thạch anh poócpia rất rắn. Các loại granít khác và diệp thạch silic rất rắn, các loại thạch anh kém rắn hơn các loại trên a thạch và đá vôi rắn nhất 86°11
III 10 Đá rắn Đá granít chắc và các loại granít biến dạng,sa thạch và đá vôi rất rắn, những gân thạch anh trong quặng cuội kết rất chắc, quặng sắt rất rắn 84°18
IlIa 8 Đá rắn Đá vôi chắc, granít trung bình, sa thạch, cẩm thạch rất chắc, đôlômít 82°53
IV 6 Đá tương đối rắn Sa thạch, quặng sắt 80°32
IVa 5 Đá tương đối rắn Diệp thạch lẫn cát, sa thạch phiến 78°41
V 4 Đá rắn trung bình Diệp thạch sét rắn, sa thạch và đá vôi bị phong hóa, cuội kết phong hóa vừa 75°58
V 4 Đá rắn trung bình Diệp thạch sét rắn, sa thạch và đá vôi bị phong hóa vừa 75°58
Va 3 Đá rắn Các loại diệp thạch bị phong hóa. Đa phân loại chắc 71°34
VIa 1,5 Đá rắn Đất lẫn dăm cuội, diệp thạch phân rã, cuội sỏi và đá bị dồn nén, than đá rắn, đất sét khô 56°19
VII 1,0 Đất mềm Đất ép chắc, than đá mềm, đất phù sa bị nén lâu, đất thịt 45°40
VIIa 0,8 Đất mềm Đất sét, cuội sỏi, hoàng thổ 38°58
VIII 0,6 Đất xốp Đất mầu, than bùn, đất pha cát, cát ướt 30°58
IX 0,5 Đất rời Cát, đất thải thành đống sỏi nhỏ, than rời 26°30
16°42
X 0,3 Bùn Cát chảy, bùn đầm lầy, hoàng thổ bão hoà nước và các bùn đất khác