Công nghệ Blockchain là gì? Có các phiên bản Blockchain nào?

Blockchain hay còn gọi là chuỗi khối, là một hệ thống cơ sở dữ liệu chứa thông tin, được dùng để lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau. Blockchain được quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống, thay vì một bên thứ 3 riêng lẻ như nhà nước hay ngân hàng trung ương. Công nghệ Blockchain cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn bằng một hệ thống mã hóa phức tạp, và được mở rộng ra theo thời gian.

Đặc điểm của công nghệ Blockchain

Bất biến: Có thể nói dữ liệu trong Blokchain gần như là không thể sửa đổi được (chỉ có thể sửa đổi bởi chính người đã tạo ra nó, nhưng phải được sự đồng thuận của các nút trên mạng) và dĩ nhiên nguồn dữ liệu đó sẽ được lưu giữ mãi mãi

Blockchain không thể làm giả, không thể phá hủy: Theo lý thuyết thì chỉ có máy tính lượng tử mới có thể can thiệp vào và giải mã được chuỗi blockchain. Chính vì vậy, chỉ trong trường hợp hệ thống internet trên toàn cầu bị phá hủy thì các chuỗi Blockchain mới bị ảnh hưởng theo mà thôi.

Minh bạch: Bất kì ai cũng có thể theo dõi được đường đi của các nguồn dữ liệu trong blockchain từ địa chỉ này tới địa chỉ khác cũng như dễ dàng thống kê toàn bộ lịch sử trên địa chỉ đó.

Bảo mật Dữ liệu: Các thông tin, dữ liệu trong các chuỗi blockchain được phân tán và an toàn tuyệt đối chỉ có người nắm giữ private key mới có quyền tiến hành truy xuất dữ liệu.

Hợp đồng thông minh: là các kỹ thuật số được nhúng bởi một đoạn code if-this-then-that (IFTTT) trong hệ thống, cho phép chúng tự thực thi mà không cần đến sự can thiệp của bên bên thứ ba. Đặc điểm nổi bật của công nghệ blockchain là không cần bất kì bên thứ ba tham gia vào hệ thống, tuy nhiên nó bảo đảm rằng tất cả các bên tham gia đều biết được chi tiết hợp đồng và các điều khoản sẽ được tự động thực hiện một khi các điều kiện được bảo đảm.

Công nghệ Blockchain là gì? Có các phiên bản Blockchain nào?

Các phiên bản chính của Blockchain

Hiện tại công nghệ blockchain được xác định gồm 3 phiên bản chính như sau:

Blockchain 1.0 – Tiền tệ và Thanh toán: Đây chính là lĩnh vực khiến nhiều người lầm tưởng Bitcoin và Blockchain là một. Blockchain 1.0 là phiên bản đầu tiên, sơ khai nhất với ứng dụng chính là các công việc liên quan đến tiền mã hoá: bao gồm việc chuyển đổi tiền tệ, kiều hối và tạo lập hệ thống thanh toán kỹ thuật số.

Blockchain 2.0 – Tài chính và Thị trường: Là việc mở rộng quy mô của Blockchain, đưa blockchain tích hợp vào các ứng dụng tài chính và thị trường. Các tài sản bao gồm cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu và bất kỳ điều gì có liên quan đến thỏa thuận hay hợp đồng.

Blockchain 3.0 – Thiết kế và Giám sát hoạt động: Blockchain 3.0 đang là phiên bản cao nhất của Blockchain với đầy đủ những tiện ích vượt trội không chỉ phục vụ cho lĩnh vực tài chính mà còn đi vào các lĩnh vực khác như giáo dục, chính phủ, y tế và nghệ thuật…

Có thể nói công nghệ Blockchain là một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ số. Với sự phát triển của công nghệ này đã và đang mang đến những đóng góp hữu ích trong nhiều ngành nghề, đồng thời hứa hẹn sẽ ngày càng có vai trò quan trọng hơn nữa trong những năm sắp tới đây.