Chứng chỉ quy hoạch là gì? Qui định cấp chứng chỉ qui hoạch

Trong bài viết này nhakhoavietphap.com.vn sẽ chia sẻ cho các bạn những thông tin về chứng chỉ qui hoạch, cấp chứng chỉ  qui hoạch được qui định chi tiết cụ thể như thế nào?

Chứng chỉ quy hoạch là gì? 

Thuật ngữ “Chứng chỉ quy hoạch” có nghĩa là một tài liệu được trao cho một nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư có quyền sử dụng và phát triển tại một khu vực đất cụ thể. Ở nhiều quốc gia, thuật ngữ tương đương được gọi là “giấy phép quy hoạch”, và thường được áp dụng cho tất cả các khu đất nằm trong một khu vực được chỉ định và đã nằm trong quy hoạch (có nghĩa là, toàn bộ tỉnh/thành phố, hay một khu vực đô thị, ví dụ một quận/huyện thuộc đô thị – tùy từng trường hợp cụ thể).

“Kiểm soát phát triển” là một quy trình đảm bảo rằng tất cả các hoạt động sử dụng và phát triển được “kiểm soát” nhằm đạt lợi ích tối đa một cách bền vững và thích ứng cho quốc gia và người dân (ví dụ đạt được mục đích “phát triển đô thị bền vững và thích ứng”). Cụ thể là kiểm soát tất cả các hoạt động phát triển và tái phát triển nhằm đảm bảo tính tuân thủ với các kế hoạch và quy định đã có nhằm đạt được các mục đích và mục tiêu đã được đề ra cho một khu vực đô thị cụ thể (ví dụ: một chiến lược phát triển đô thị cùng các chính sách và hướng dẫn liên quan)

Qui định cấp chứng chỉ qui hoạch

Theo đó, việc cấp chứng chỉ quy hoạch đô thị được quy định như sau:

1. Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị được duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành để cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

2. Nội dung của chứng chỉ quy hoạch bao gồm các thông tin về ranh giới của lô đất, chức năng sử dụng đất, diện tích, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu xây dựng công trình; các thông tin về kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các quy định khác.

3. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ quy hoạch theo thời hạn hiệu lực của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Nếu các bạn đang chưa hiểu về chứng chỉ qui hoạch thì hãy tham khảo bài viết này nhé, hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho các bạn điều gì đó.